Spring til indhold
Luk

Til samarbejdspartnere

  Samarbejde

Vigtigheden af relationer
Relationen mellem den unge og rådgiveren (lærer eller vejleder) er afgørende for muligheden for at tale om det, der er vigtigt, og det som kan hjælpe til nedtrapning eller til helt at stoppe forbruget.

"Systemet"
Mange af de unge, der har rusmiddelproblemer, har andre personlige udfordringer, og mange har mødt en række andre rådgivere, vejledere, sagsbehandlere, pædagoger og i det hele taget personer "fra systemet".

Anerkendelse
Disse møder er for mange af de unge blevet oplevet som meningsløse, og de har aldrig eller meget sjældent oplevet at blive lyttet til eller anerkendt. Derfor er det afgørende, at man i mødet med den unge møder ham eller hende, der hvor han eller hun er.

Vær autentisk
Denne guppe af unge afkoder hurtigt, hvorvidt man er autentisk og reel interesseret i dem. Hvis de fornemmer, at man ikke er autentisk, er det så godt som umuligt at få dem i tale. Modsat kan man opnå en stor fortrolighed og åbenhed, hvis relationen bliver opbygget.