Spring til indhold
Luk

U18 - Ung i behandling Behandlingstilbud målrettet unge under 18 år

 

Unge og rusmidler
Ungdomsårene er generelt karakteriseret ved løsrivelse og selvstændiggørelse. I denne periode er det helt naturligt, at unge prøver grænser af og eksperimenterer med livet.

Unges forbrug af alkohol og illegale rusmidler er et vigtigt fokusemne. Unge skal også her finde grænsen for, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert for dem selv og deres liv.

Misbrug
Når unge kommer ud i et alvorligt brug af rusmidler, som har skadevirkning fysisk, psykisk eller socialt, er det vigtigt, at den unge og familien hurtigst muligt får hjælp. Derfor er der behandlingsgaranti.

Behandlingstilbud
Behandlingsgarantien betyder, at den unge eller forældrene kan henvende sig direkte til Unge & Rusmidler. Hvis den unge er omfattet af behandlingsgarantien, så tilbydes den unge behandling hurtigst muligt inden for 14 dage.

Samtykke
Ved henvendelse til Ungebehandlingen vurderer vi den unges behandlingsbehov. Tilbuddet er frivilligt, og både den unge og forældrene skal give deres samtykke.

Helhedsorienteret hjælp
Unge & Rusmidlers ambulante misbrugsbehandling suppleres ofte med en sideløbende social indsats - som en særlig støtte til den unge eller hele familien. Det er en socialrådgiver i Børn– og Ungeforvaltningen, der tildeler denne støtte ud fra en vurdering af den unges og familiens behov.

Samarbejde
Forældrenes aktive medspil er afgørende for, at behandlingen lykkes. Derfor inviteres forældrene altid med til samarbejdsmøder og statusmøder i Unge & Rusmidler. Vi inviterer desuden andre, der aktivt er med til at støtte den unges behandling.

Behandlingen
Behandlingen er planlagt til at være 6-12 måneder. Den består af individuelle samtaler med en misbrugsbehandler ca. 1 gang om ugen. Desuden er der undervisning og hjemmearbejde.

Der arbejdes også med, at den unge kommer i gang med fritidsaktiviteter og skaber netværk, hvor der ikke anvendes rusmidler.

Den unge får udarbejdet en individuel behandlingsplan. Der vil altid være en primær behandler - og behandlingen foregår oftest hos Unge & Rusmidler.