Spring til indhold
Luk

Til unge

  Unge

Myter og virkelighed
Der er mange forskellige opfattelser af, hvornår et forbrug bliver til misbrug, hvad der er lovligt, og hvad der er ulovligt.

Hvad må man, hvilken virkning har stofferne, hvad kan venner gøre?

Disse spørgsmål og flere vil vi forsøge at besvare på siderne herunder: